WVIP biedt handreiking vergunningsproces waterstoftankstations....

Het Waterstof Veiligheids en Innovatie Platform (WVIP) werkt aan de veiligheidsaspecten van waterstof en is nauw verbonden met het H2Platform. De WVIP-Werkgroep 'Uniforme vergunningverlening' heeft een opdracht gegeven om een rapport laten op te stellen. Dit rapport geeft de belangrijkste aandachtspunten voor tankstationhouders en omwonenden.

Toename aantal waterstoftankstations.
De komende jaren neemt het aantal openbare waterstoftankstations in Nederland toe. Het Klimaatakkoord spreekt van 50 stuks in 2025. Waterstof bij de gebouwde omgeving is voor de tankstationhouders, het bevoegd gezag en omwonenden een relatief nieuw vraagstuk.

De ervaring met de huidige openbare vulpunten (Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl, Den Haag) leert dat het vergunningproces nog veel vragen oproept. Dit geldt voor de tankstationhouder en het bevoegd gezag. Het gaat vooral over Wabo-milieu en bestemmingsplannen.

Praktijkgericht rapport voor initiatiefnemers en omwonenden.
Het rapport is vooral voor tankstationhouders en omwonenden. Het geeft veel praktijkvoorbeelden over verleende vergunningen. Ook voor vergunningverleners geeft het praktische informatie.

Handreiking voor bestuurders en vergunningverleners.
Speciaal voor bestuurders en vergunningverleners hebben het Instituut Fysieke Veiligheid en het WVIP in 2019 een bestuurlijke handreiking  voor vergunningverlening voor waterstoftankstations ontwikkelt. Deze handreiking is ook interessant voor tankstationhouders.

Vooral de veiligheid bij de vergunningaanvraag van waterstoftankstations krijgt met deze rapporten aandacht. Het vormt een goede bijdrage aan een verdere soepele introductie van waterstof in het publieke domein.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Home
  • NIEUWS
  • WVIP biedt handreiking vergunningproces waterstoftankstations