DCMR houdt weer regulier toezicht bij de Esso Raffinaderij in Rotterdam. Begin 2018 was het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst door Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van een brand in de zomer van 2017.
Beëindiging verscherpt toezicht

Naar aanleiding van de brand is onderzoek gedaan. Op basis van de uitkomst hiervan is Esso begin 2018 onder verscherpt toezicht geplaatst. DCMR is vaker en uitgebreider gaan inspecteren bij Esso. Ook is speciaal onderzoek naar de veiligheidscultuur bij het bedrijf gedaan. Ondertussen is de houding en het gedrag van Esso verbeterd.

Verdiepend onderzoek
Binnen het verscherpt toezicht hebben de inspecteurs van DCMR verdiepend onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Zo kwam een goed beeld naar voren hoe er gehandeld is voordat de brand ontstond. Esso heeft laten zien hoe het bedrijf qua houding en gedrag de veiligheid voor de omgeving in de praktijk goed kan garanderen.

Naleefgedrag
Daarnaast is geconstateerd dat tijdens de periode van het verscherpt toezicht geen overtredingen zijn geweest die een last onder dwangsom of een inning van een bestaande dwangsom rechtvaardigen. Bestaande overtredingen zijn door Esso weggenomen. Tijdens het verscherpt toezicht zijn ook geen nieuwe overtredingen geconstateerd.

Veiligheidscultuur
Esso werkte goed mee bij het uitvoeren van een enquête van de DCMR naar de veiligheidscultuur. De enquête is samen met de wetenschap ontwikkeld om dieper inzicht te krijgen in het handelen bij Esso. De resultaten bieden enkele verbeterpunten op het gebied van werkdruk, de reactie op meldingen en aandacht voor kosten tegenover het welzijn en de veiligheid van medewerkers. Esso heeft aangegeven hoe ze met deze punten aan de slag gaat. De DCMR zal hierop blijven monitoren in zijn toezicht.

Gewenste niveau
Op basis van de resultaten van de enquête, het naleefgedrag, de ervaren samenwerking en de houding van Esso ziet Provincie Zuid-Holland geen reden om het verscherpt toezicht te verlengen. Dit betekent niet dat er helemaal geen incidenten meer kunnen plaatsvinden bij Esso, maar dat het verwachte risico hierop niet afwijkt van vergelijkbare complexe bedrijven.

Eerdere berichtgeving over het incident en ons toezicht bij Esso vindt u in het dossier op de website van de DCMR

BRON : DCMR

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

  • Home
  • NIEUWS
  • Weer regulier toezicht bij Esso in Rotterdam