Thermphos Vlissingen fosforveilig....

Eind februari ging het ovenhuis van de voormalige Thermphos-fabriek in Vlissingen-Oost tegen de vlakte. Het is de laatste fase in de sanering van het bedrijf dat fosfor en fosforzuur produceerde en in 2012 failliet ging.

De ontmanteling van het ovenhuis was het lastigste onderdeel van de sanering door de aanwezigheid van fosfor, asbest en radioactief materiaal. DCMR, de Veiligheidsregio Zeeland en de Inspectie SZW controleren samen of de veiligheid voor de omgeving en de werknemers ook tijdens de sanering geborgd is. Gezamenlijke controles

Tijdens de jarenlange sanering van Thermphos voerde een inspectieteam van DCMR, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio Zeeland periodiek Brzo-controles bij het Brzo-plichtige bedrijf uit. Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen, die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu te maken hebben. Ieder vanuit de eigen bevoegdheid en expertise.

Door de nauwe samenwerking tussen de inspectiediensten heeft het team maatwerk kunnen leveren en is de sanering goed en veilig verlopen. Eind april werd het terrein van het voormalige Thermphos fosforveilig verklaard. Geen gevaar meer voor externe veiligheid

Het grootste aandachtspunt was de controle op de aanwezigheid van fosfor. Fosfor kan spontaan ontbranden wanneer het met zuurstof in aanraking komt. De veiligheidseisen voor het opslaan, verwerken en verwijderen van fosfor zijn daarom streng.

Tijdens de inspectie eind april constateerde het inspectieteam dat alle tanks en leidingen leeg en onklaar gemaakt waren. De externe veiligheid is hiermee geborgd. Er zijn op het terrein geen stoffen meer aanwezig in een hoeveelheid die een gevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving. De aanwezigheid van de bedrijfsbrandweer op het terrein is daarom volgens de Veiligheidsregio Zeeland niet langer noodzakelijk. Fosforveilig vs. fosforvrij

Dat het terrein fosforveilig is, betekent niet dat het terrein ook helemaal fosforvrij is. Tussen het slooppuin kunnen nog kleine restjes fosfor liggen. Deze restjes kunnen spontaan ontbranden. Dit is niet gevaarlijk voor de directe omgeving, maar het kan wel gevaar opleveren voor werknemers op het terrein zelf.

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert de arbeidsomstandigheden. Zij heeft Van Citters Beheer (VCB) opgedragen ervoor te zorgen dat er na het wegvallen van de bedrijfsbrandweer een adequate bedrijfsnoodorganisatie aanwezig is zoals de arbeidsomstandighedenwet voorschrijft. Deze bedrijfsnoodorganisatie moet afgestemd zijn op de veiligheidsrisico’s. Zo moeten er bijvoorbeeld altijd voldoende, ter zake kundig en goed opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. VCB is eigenaar van het voormalige Thermphos en verantwoordelijk voor de sanering, Brzo-plicht

Hoewel de Thermphos-fabriek niet meer in bedrijf is, is VCB nog steeds Brzo-plichtig. Dit komt omdat de vergunning waaronder het bedrijf werkt nog niet herzien of ingetrokken is. Pas wanneer dit gebeurt, valt het bedrijf niet langer onder de Brzo-plicht. Tot dan valt het bedrijf onder het bevoegd gezag van de provincie Zeeland en blijft DCMR controleren of alle regels en wetten worden nageleefd.

Naast de Brzo-controles voert DCMR ook nog periodiek Wabo-controles uit.

BRON : DCMR

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief