De provincie Zuid-Holland heeft drie bedrijven toestemming gegeven tijdelijk meer afval van ziekenhuizen te verwerken vanwege het coronavirus. Het gaat om beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel zoals gebruikte mondkapjes, schorten en handschoenen. Normaal gesproken wordt het ziekenhuisafval dat in Nederland ontstaat grotendeels door Zavin in Dordrecht in een speciale installatie verbrand. De rest wordt geëxporteerd naar België.

Nu de landsgrenzen met België gesloten zijn, is de afvoer naar de Belgische verbrandingsinstallatie voorlopig niet mogelijk. Bovendien is er meer afval door de bestrijding van het coronavirus. Vanwege het grotere aanbod van ziekenhuisafval heeft Zavin extra opslag- en verbrandingscapaciteit nodig. Daarom heeft Zavin, in overleg met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de DCMR Milieudienst Rijnmond gezocht naar oplossingen.

Extra opslag en verbrandingscapaciteit
Voor de opslag is een tijdelijke oplossing gevonden op het terrein van HVC dat naast Zavin ligt. HVC exploiteert een verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval en heeft toegezegd dat het de containers met het ziekenhuisafval op wil slaan. Wat betreft het vergroten van de verbrandingscapaciteit gaat de AVR in Rotterdam extra inzet plegen.

Voorwaarden voor veiligheid
De extra opslag en verbranding van dit afval valt niet onder de bestaande vergunningen, maar de coronacrisis biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat ruimte om daar vanaf te wijken. Dit kan worden toegestaan, uiterlijk tot 1 september 2020. De provincie heeft deze toestemming gegeven. Daarbij worden wel voorwaarden gesteld om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen. De opslag en verwerking mag geen schade voor de leefomgeving opleveren. Het afval moet daarom volgens instructie van ILT worden opgeslagen en de bodem moet afgeschermd zijn. Ook de brandveiligheid moet geborgd zijn.

Voor een veilige verwerking bij AVR is een speciaal protocol opgesteld. Het RIVM heeft ingestemd met dit protocol.

BRON : DCMR

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Home
  • NIEUWS
  • Oplossing voor verwerking extra ziekenhuisafval coronacrisis