Inwerkingstredingsdatum  van de omgevingswet....

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Hierin gaat zij ook in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie van de wet.

De nieuwe inwerkingtredingsdatum moet vooral extra tijd en ruimte scheppen voor de implementatie van de Omgevingswet. Ondertussen blijven de voorbereidingen op de wet in volle gang.

De koepels, het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en het programma Eenvoudig Beter ondersteunen hierbij met webinars en online spreekuren. Zo kunnen lokale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders ook digitaal kennis delen over de implementatie. Daarnaast worden webcolleges aangeboden over onderwerpen zoals de bruidsschat. Publieksvoorlichting over Omgevingswet

Minister Ollongren benadrukt in de brief ook dat het belangrijk is om inwoners en ondernemers goed te informeren over de veranderingen die op hen afkomen zodra de Omgevingswet ingaat. Daarom wordt een landelijke online campagne over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze campagne is gericht op onderwerpen als participatie, inspraakmogelijkheden en de toegankelijkheid van het Omgevingsloket.

Daarnaast wordt, samen met de koepels, een online toolkit over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze toolkit bevat uiteenlopende communicatiemiddelen waarmee lokale overheden en partijen – zoals VNO-NCW, BOVAG en Natuur en Milieu – inwoners en ondernemers op maat kunnen informeren. Op 1 juli is de toolkit, met daarin een aantal basiscommunicatiemiddelen, online beschikbaar. Aan de hand van signalen en vragen wordt de toolkit regelmatig aangevuld met nieuwe middelen.

Kamerbrief inwerkingstreding omgevingswet

BRON : INFOMIL

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Home
  • NIEUWS
  • inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet