Beiroet zwaar beschadigd
door explosie 2750 ton ammoniumnitraat....

Dinsdag werd Beiroet opgeschrikt door een mega explosie die minimaal 50% van de gebouwen in de stad heeft beschadigd en tot op heden minimaal 130 doden en 4000 gewonden.  De stad, al decennia lang geteisterd door een burgeroorlog, was langzaam weer aan het opbouwen maar is door de explosie weer jaren in de tijd teruggeworpen.  De libanese premier Hasan Diab heeft aangekondigd dat de bovenste steen bovenkomt en de verantwoordelijken de zwaarst mogelijke straf niet mogen ontlopen.

Wat is ammoniumnitraat, hoe is het mogelijk dat zo'n grote vooraad in de buurt van een dichtbevolkte kon worden opgeslagen en kan een dergelijke situatie zich ook in Nederland voordoen.

Wat is Ammoniumnitraat ?
alluminiumnitraatAmmoniumnitraat wordt vaak gebruikt als hoofdbestandsdeel van kunstmest. Het is een zeer goed in water oplosbaar zout van salpeterzuur en ammoniak. De scheikundige formule is NH4NO3.  Naast het gebruik als bestandsdeel voor kunststof wordt het, in combinatie met benzine of kerosine, ook als explosief gebruikt.  In de mijnbouw heeft het dynamiet inmiddels voor een groot deel vervangen.

Ammoniumnitraat is als gevaarlijke stof geclassificeerd.  Het is onder UN 0222 ingedeeld als klasse 1, Classificatiecode 1.1D.  

Het ADR zegt hier het volgende over :
subklasse 1.1 : Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie (een massa-explosie is een explosie die praktisch op hetzelfde ogenblik plaatsvindt in nagenoeg de gehele lading)

Compatiliteitsgroep D : Springstof of zwart buskruit of voorwerp dat springstof bevat, zonder inleimiddel en zonder voortdrijvende lading, of voorwerp dat een inleispringstof bevat en voorzien is van ten minste twee doeltreffende veiligheidsvoorzieningen.

Tunnelcode : B1000C --> Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof per transporteenheid -1000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels vande categorie B, C, D en E; -1000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van de categorie C, D en E.

Zie overzicht tunnels van alle categorieen.

oklahoma bombingTerroristische acties
Helaas weten ook terroristen dat ammoniumnitraat een explosieve stof is.  In 1995 gebruikte de Amerikaan Timothy Mcveigh "slechts" 2 ton -  0,07% van de stof die in Beiroet explodeerde - ammoniumnitraat bij de aanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma.  McVeigh werd uiteindelijk opgepakt en kreeg voor zijn daad, waarbij 168 mensen omkwamen, de doodstraf.  De straf werd op 11 juni 2001 ten uitvoer gebracht.

Iets dichter bij huis hebben we ook ervaringen met een terroristische aanslag waarbij ammoniumnitraat werd gebruikt.  Op 22 juli 2011 gebruikte Anders Behring Breivik (tegenwoordig door het leven als Fjotolf Hansen) kunstmest bij een bomaanslag in Oslo.  Bij de aanslag, in de regeringswijk van Oslo, vielen 8 doden en 17 gewonden waarvan er twee zwaargewond. Breivik, die op dezelfde dag ook tientallen mensen doodschoot op het eilandje Utøya werd uiteindelijk veroordeeld tot 21 jaar celstraf. 

2750 ton Ammoniumnitraat dicht bij woonkern.
De grote vraag is hoe men jarenlang heeft kunnen toestaan dat 2750 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet en op een korte afstand van een dichtbevolkte stad opgeslagen kon worden opgeslagen.  Dit is de vraag die de autoriteiten uiteindelijk beantwoord willen zien.  In eerste instantie sprak men over corrupte ambtenaren die de opslag oogluikend hebben toegestaan.  In 2013 kwam het schip MV Rhosus aan in de haven van Beiroet.  Aan boord 2750 ton Ammoniumnitraat.  Tijdens een inspectie door de Libanese autoriteiten werden gebreken aan het schip vastgesteld en werd het verboden te vertrekken uit de haven.   Het schip gaat aan de ketting en de bemanning moet op het schip met zijn explosieve lading blijven.  De eigenaar van het schip trekt zijn handen ervan af en stopt met de betaling van de salarissen.  In een artikel uit 2014 wordt duidelijk dat er een drijvende bom in de haven van Beiroet ligt. In november 2014 wordt besloten de lading van boord te van het schip te halen en op te slaan in een loods in de haven. 

Het probleem dat daarna ontstaat is dat niemand verantwoordelijkheid wil nemen voor de lading.  De douane top waarschuwt tussen 2014 en 2017 minmaal zes keer over het dreigende gevaar dat op de loer ligt.  van de kant van de autoriteiten blijft het echter oorverdovend stil.  Even is er sprake dat de goederen geveild worden maar ook daarvan komt uiteindelijk niets terecht.

De komende maanden zal Beiroet wederom moeten opstaan.  De schade moet hersteld worden en de haven moet in een snel tempo worden opgebouwd zodat goederen weer geimporteerd kunnen worden.   Daarvoor is enorm veel geld nodig.  Geld dat de Libanese overheid niet heeft. De rest van de wereld zal zijn steentje moeten bijdragen om het land, dat lang verscheurd werd door een burgeroorlog en nog altijd onder invloed staat van de terroristische organisatie Hezbollah en het regime in Iran, weer de mogelijkheid te geven op te krabbelen uit deze puinhopen.

 

 

Kan dit in Nederland ook gebeuren.
Een risico met gevaarlijke stoffen is nooit 100% uit te sluiten.  Maar een dergelijke explosie zal in Nederland niet voorkomen.  Het gebruik van puur ammoniumnitraat is in Nederland namelijk niet toegestaan. Dit komt vanwege de kans op misbruik en de mogelijke veiligheidsrisico's.  Daarnaast zou het risico op een dergelijk incident in Nederland te verwaarlozen zijn vanwege de strenge regelgeving op het gebied van productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen.  Of de bedrijven zich aan de regels houden wordt in Nederland en Belgie intensief gecontroleerd door handhavende instanties.  Bedrijven die een overtreding begaan krijgen een sanctie opgelegd en de verplichting de overtreding binnen een termijn ongedaan te maken.  In het ergste geval kan de overheid besluiten tot sluiting van bijvoorbeeld een opslag locatie.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Home
  • NIEUWS
  • Beiroet zwaar beschadigd door explosie 2750 ton ammoniumnitraat