17 PGS richtlijnen gereed voor de omgevingswet....

Een set van 17 richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze zijn daarvoor omgezet in een nieuwe stijl. Gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario's en doelen zijn opgenomen.

De PGS-richtlijnen zijn geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl.

De PGS-richtlijnen zijn goedgekeurd door de PGS-Programmaraad maar hebben nog geen definitieve status. Een PGS-richtlijn is pas definitief op het moment dat deze is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Volgens planning zal het BOb deze PGS-richtlijnen vaststellen in het najaar van 2020. Meer informatie

Voor meer informatie en alle concepten zie de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Home
  • NIEUWS
  • 17 PGS-richtlijnen gereed voor de Omgevingswet