images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/25-03-2021 - VEILIGHEIDSADVISEUR.jpg
Examen veiligheidsadviseur.  Extra tijd kopen of regels veranderen ? [arrow-left] Voor velen is het examen veiligheidsadviseur een behoorlijk pittige opgave.  De vragen zijn op zich niet lastig maar het zoeken naar de juiste antwoorden kan een behoorlijke klus zijn waardoor de kandidaat uiteindelijk in tijdsnood kan komen en daardoor niet slaagt. Het slagingpercentage voor degenen die het volledige (initiële) examen moeten afleggen ligt al jaren rond de 52%. Voor de herhaal examens die elke 5 jaar afgelegd moet worden ligt het percentage tussen de 85% en 90%. Er is voor examen kandidaten de...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/25-03-2021 - VEILIGHEIDSADVISEUR.jpg
Examen veiligheidsadviseur.  Extra tijd kopen of regels veranderen ? [arrow-left] Voor velen is het examen veiligheidsadviseur een behoorlijk pittige opgave.  De vragen zijn op zich niet lastig maar het zoeken naar de juiste antwoorden kan een beh...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/15-03-2021 - PGS6.jpg
PGS 6:2021 versie 0.1 Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal is op 4 maart 2021 goedgekeurd door de PGS-Programmaraad. PGS 6:2021 versie 0.1 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en t...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/10-03-2021 - externeveiligheidUtrecht.png
Op het gebied van externe veiligheid is er een goed jaar gedraaid. Dat is te lezen in de jaarrapportage Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2020. De meeste doelen zijn gehaald en de uitvoering van de externe veiligheid is geborgd. Dat ...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/09-03-2021 - waterstofgids.png
De nieuwe Internationale waterstofgids is uit. Het bevat een overzicht van de Nederlandse waterstofsector en bedrijfsprofielen. Wilt u uw bedrijf ook laten opnemen in de waterstofgids? Stuur dan vóór 19 maart uw bedrijfsprofiel in. RVO en partner...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/03-03-2021 - provUtrecht.png
De provincie voert om de vijf jaar een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Het onderzoek vond recent plaats in oktober en november van 2020. Op 13 l...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/03-03-2021 - ASHLAND.jpg
Bij het bedrijf Ashland te Zwijndrecht is afgelopen woensdag 3 maart Ethyleenoxide ontsnapt. Door snel ingrijpen van de bedrijfsbrandweer en de inschakeling van de sprinklerinstallatie werd de lekkende stof direct neergeslagen en het lek gedicht....
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/16-02-2021 - ESSO.png
DCMR houdt weer regulier toezicht bij de Esso Raffinaderij in Rotterdam. Begin 2018 was het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst door Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van een brand in de zomer van 2017.Beëindiging verscherpt toezicht...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/15-02-2021 - EMO.png
Inwoners van Hoek van Holland ondervinden regelmatig overlast van zwart stof. Kolenstof van de ertsoverslagbedrijven op de Maasvlakte is daar een belangrijk bestanddeel van. Er komt nu een ambtshalve wijziging van de vergunning van EMO. Die biedt...
images/NIEUWSIMAGES/HEADERS/16-11-2020 - BP.jpg
Op zaterdagavond 14 november aan het eind van de avond is bij de BP-raffinaderij in Europoort, Rotterdam, een leiding los geschoten. Hierdoor ontsnapte waterstoffluoride (HF). De brandweer plaatste waterschermen waardoor HF neersloeg en zich niet...

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885