Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vormen een aparte groep van gevaarlijke stoffen. Op grond van specifieke criteria is te bepalen of een gevaarlijk stof wordt beschouwd als zeer zorgwekkend. De identificatie van ZZS volgt uit criteria die zijn...

Lees verder

Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.Het eerste cijfer geeft een indicatie van het hoofdgevaar,...

Lees verder

Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden en nieuwe ontwikkelingen onnodig lang duren. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten op het...

Lees verder

Bedrijven die afval willen in- of uitvoeren of door een ander EU lidstaat willen vervoeren dienen zich uiteraard te houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval. Deze voorschriften staan beschreven in de Europese Verordening Overbrenging...

Lees verder

BVGS staat voor Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen en is een verdere uitwerking van het WVGS dat staat voor wet vervoer gevaarlijke stoffen.  Specifieke voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wetten gebaseerde regelingen. In...

Lees verder

Meer artikelen...

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief