Deflagratie is de explosieve verbranding van een stof of mengsel. Anders dan verbranding van hout, papier e.d. waarbij het verbranding vrij langzaam verloopt. Voor deze materialen is zuurstoftoevoer noodzakelijk, zodat de verbrandingssnelheid geregeld kan worden door meer of minder lucht (zuurstof) toe te laten. Dit heet een (gewone) verbranding.

Bij een chemische explosie ontstaat er een vlamfront als gevolg van de verbranding en een drukgolf als gevolg van de expanderende reactiegassen. De drukgolf beweegt zich voort met de geluidssnelheid. We spreken van een deflagratie als de drukgolf sneller voortbeweegt dan het vlamfront

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885