In een vloeistof hebben moleculen de neiging om de vloeistof te verlaten en een damp te vormen.  De dampspanning van een vloeistof is de partiele druk van haar damp in evenwicht.  Dampspanning is een maat voor vluchtigheid van een vloeistof en hangt dus nauw samen met het kookpunt van een vloeistof. Hoe hoger het kookpunt des te kleiner is de neiging tot verdampen.  Dampspanning en kookpunt zijn belangrijk om de vullingsgraad te kunnen bepalen.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885