BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen.

Onstaan BRZO
Halverwege de jaren zeventig vonden in Europa in korte tijd twee zware ongevallen plaats in chemische fabrieken. In 1974 vond er een ernstig ongeluk plaats in de Engelse plaats Flixborough. Bij een explosie in een chemische reactor (foto rechts) waar caprolactam werd geproduceerd vielen 28 doden en 36 zwaar gewonden. Twee maanden voorafgaand aan de explosie werd de fabriek tijdelijk stilgelegd om een reparatie aan de fatale reactor uit te voeren. Men plaatste een tijdelijke pijp met een diameter van 50 cm zodat de productie kon worden voortgezet. Op 1 juni ontstond een scheur in de pijp en binnen een minuut ontsnapte 40 ton cyclohexane. Hierdoor ontstond een zeer brandbare wolk die even later resulteerde in een ontploffing waarbij de volledige fabriek werd verwoest.

Twee jaar later was het wederom raak. Dit keer in het Noord Italiaanse stadje Seveso. Bij een explosie in een fabriek (foto links) kwam een enorme hoeveelheid van het toxische gas dioxine vrij. Als een geluk bij een ongeluk vielen er geen doden.

Beide voorvallen waren voor de Europese Gemeenschap aanleiding om maatregelen te treffen ter bescherming van de mens en zijn omgeving tegen de gevaren van industriële ongevallen. De Europese Richtlijn die hier in 1982 uit volgde wordt de Seveso richtlijn genoemd. Wat de richtlijn bijzonder maakte was het feit dat men zich voor het eerst bekommerde om de mensen buiten een gevaarlijk fabrieksterrein (Externe veiligheid) en niet alleen om de werknemers op het terrein zelf.

De Seveso richtlijn richtte zich in eerste instantie op de technische kant van veiligheid. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat industriële ongevallen vaak hun oorsprong vinden in organisatorische aspecten rondom veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de te volgen procedures en de communicatie binnen bedrijven. Als gevolg van deze vaststelling heeft de raad van de Europese Unie de Seveso II richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn is begin 1997 van kracht geworden.Het grootste deel van de Seveso II richtlijn is voor Nederland naar wetgeving vertaald in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999, afgekort het BRZO ’99. Deze richtlijn werd op 19 juli 1999 van kracht en vond destijds zijn grondslag in 4 wetten te weten :

  • Wet Milleubeheer
  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
  • Wet rampen en zware ongevallen (WRZO)
  • Brandweerwet

Het BRZO '99 is in 2015 vervallen en vervangen door BRZO 2015 welke  is gebaseerd op de SEVESO III richtlijn

Het doel van de SEVESO III richtlijn is :

  • de preventie van zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn
  • het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bevolking te beschermen tegen rampen en zware ongevallen
  • de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken als zich een zwaar ongeval voordoet
  • dat lering wordt getrokken uit zware ongevallen
  • internationale uitwisseling van informatie over zware ongevallen die aanleiding kunnen geven tot verbeteringen van de uitvoering en eventueel tot aanpassing van de richtlijn.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885