Mutagene stoffen kunnen mutaties veroorzaken in het erfelijk materiaal (DNA) dat zich bevindt in lichaamscellen.

Mutagene stoffen zijn chemicaliën die schade kunnen veroorzaken die niet altijd door het lichaam te herstellen is. Vooral als de blootstelling aan deze stoffen hoog is of als een werknemer langdurig wordt blootgesteld aankleine hoeveelheden mutagene stoffenkunnen onherstelbare effecten ontstaan, waaronder kanker.

Wettelijke bepalingen
In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten. Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst in de Staatscourant. Het betreft een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De lijst met kankerverwekkende stoffen (5 juli 2019) kunt u hier downloaden

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885