Zuren en basen zijn bijtende stoffen en ingedeeld in Klasse 8 (corrosives)

Basen zijn tegenhangers van zuren.  Daarom kunnen basen zuren neutraliseren. Ze reageren met zuren. In de industrie zijn deze zuur-base reacties erg belangrijk. Ammoniak reageert met zuren zoals bijvoorbeeld fosfor zuur om kunstmest te maken. In de landbouw kan de boer kalk (base) gebruiken als er teveel zuren in de bodem zitten. 

Maar hoe weet je nu of een vloeistof een zuur of een base is ? Dit is eenvoudig vast te stellen door middel van de lakmoesproef.  Lakmoes is een Lakmoes is een in water oplosbaar blauw-violet poeder dat door kleurverandering aangeeft of een oplossing zuur of basisch is. In een zure oplossing wordt de stof rood, in een basische oplossing blauw.

Om te weten in hoeverre een stof bijtend is kijken we naar de pH waarde van een stof.  Dit kan worden uitgetekend op een schaal die loop van 0 tot 14 waarbij 0 een zeer bijtend zuur is, 7 (water) pH neutraal is en 14 zeer basisch.

Bijtende stoffen worden dus onderscheiden door zuren en basen waarbij de zuren worden ingedeeld van 0-7 en basen van 7-14.

ZUREN BASEN

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885