De afkorting ATEX komt uit het Frans en staat voor ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid.

Onder een Explosieve Atmosfeer wordt verstaan :
Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, nevels, dampen en stof onder atmosferische omstandigheden, waarbij de ontbranding zich na onsteking tot het gehele (nog) niet verbrande mengsel.

Bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten maatregelen nemen zodat werknemers hun werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren. Hiervoor zijn ATEX normen of richtlijnen opgesteld.

De ATEX 114 richtlijn (was ATEX 95) bepaalt aan welke normen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn is vooral van toepassing op fabrikanten.

De ATEX 153 richtlijn (was ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885