ARIE staat voor "Aanvullende (of verdiepende) Ri&E". voor bedrijven die met een "aanzienlijke" hoeveelheid gevaarlijke stoffen werken geldt dat zij, naast de normale Risico Inventarisatie en Evaluatie, een Aanvullende c.q. verdiepende Ri&E moeten opmaken waarbij met name gekeken wordt naar de Risico's van het werken met gevaarlijke stoffen.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885