Bekende Asfyxantia zijn o.a. Stikstof, Kooldioxide en Methaan.  Het zijn gassen die in een bepaalde concentratie schadelijk zijn voor de mense omdat deze de zuurstofvoorziening wegnemen waardoor men dus buiten bewustzijn raakt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysische en chemische asfyxantia.

Fysische asfyxantia zijn veelal reukloze gassen die, in hoge concentraties de zuurstof uit de lucht verdringen. Een hoge concentratie kan er toe leiden dan het zuurstof niveau in de ruimte te laag wordt waardoor (hersen)schade kan optreden. Stikstof is een goed voorbeeld van een dergelijk gas. 

Chemische Asfyxantia ontstaan in het lichaam zelf en kan in lage concentraties al erg schadelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is koolmonoxide dat zich bij inademen bindt aan hemaglobine waardoor je stikt.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885