Gevaarlijke stoffen mogen alleen worden vervoerd als ze op een geschikte en veilige manier zijn verpakt. Het ADR heeft hiervoor verpakkingsinstructies. Daarin staat aangegeven welke verpakkingen gebruikt mogen worden voor de verschillende stoffen. De verpakkingen moeten getest en goedgekeurd zijn.  Een goedkeuring van de verpakking dient altijd op de verpakking vermeldt te staan.  Deze goedkeuring noemt men het UN keurmerk.

Voor verpakkingsdoeleinden zijn stoffen - met uitzondering van die van klassen 1, 2, 5.2, 6.2 en 7 en met uitzondering van zelfontledende stoffen van klasse 4.1 - overeenkomstig hun mate van gevaar ingedeeld in verpakkingsgroepen:

Verpakkingsgroep I
Stoffen die een groot gevaar opleveren;

Verpakkingsgroep II
Stoffen die een middelmatig gevaar opleveren

Verpakkingsgroep III
Stoffen die een gering gevaar opleveren.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885