BVGS staat voor Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen en is een verdere uitwerking van het WVGS dat staat voor wet vervoer gevaarlijke stoffen.  Specifieke voorschriften per soort vervoer zijn opgenomen in op deze wetten gebaseerde regelingen. In deze regelingen zijn de internationale regelingen opgenomen die daarmee van kracht zijn binnen Nederland.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885