LD50 -waarde (gemiddelde dodelijke dosis) voor de acute giftigheid bij inslikken:

De statistisch afgeleide enkelvoudige dosis van een stof, waarbij verwacht kan worden dat binnen veertien dagen na het inslikken bij 50% jonge, volgroeide albinoratten de dood zal intreden. De LD50-waarde wordt in massa van de geteste stof ten opzichte van massa proefdier (mg/kg) uitgedrukt.

LD50-waarde voor de acute giftigheid bij opname door de huid: De toegediende dosis stof, die bij voortdurende aanraking gedurende 24 uur met de kale huid van albinokonijnen, met de grootste waarschijnlijkheid binnen 14 dagen de dood veroorzaakt van de helft van de dieren van de groep.81Het aantal dieren, dat aan deze proef wordt onderworpen, moet voldoende zijn voor een statistisch significant resultaat en moet overeenkomen met wat gebruikelijk is in de farmacologie. Het resultaat wordt uitgedrukt in mg per kg lichaamsmassa.

de LD50 waarde zegt overigens niets over de lange termijn toxiteit van een stof.

In Nederland worden voor deze testen, welke in principe bij hoge uitzondering zijn toegestaan, uitsluitend vissen gebruikt.  Het gebruik van proefdieren moet zoveel mogelijk beperkt worden en alternatieven moeten worden gebruikt als dit leidt tot goede en representatieve testresultaten.  Zie ook het het briefrapport 2014-0036 van het RIVM 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885