Afkortingen & begrippen

E
ECHA
EHBO
EMS
EXCLUSIEF GEBRUIK
EXCEPTED QUANTITIES
EVOA

G
GENOTOXISCHE STOFFEN
GEVAARLIJKE STOFFEN
GEVI NUMMER
GHS
GRENSWAARDE

H
HALOGENEN
H-ZINNEN

I
IAEA
IATA
ICAO
IBC
IMO
IMDG
IRRITERENDE STOFFEN

J
---

K
KERNENERGIEWET
KRITIEKE TEMPERATUUR
KRITISCHE TEMPERATUUR

L
LC50 WAARDE
LD50 WAARDE
LEL
LIMITED QUANTITIES
LOC

M
MAC waarde
MECG
MFAG
MSDS
MUTAGENE STOFFEN

N
N.E.G. POSITIE
NEUROTOXISCHE STOFFEN

O
OVERVERPAKKING
OMGEVINGSWET

P
PBZO
ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (ZZS)
PSN
PYROFORE STOFFEN

Q
QRA

R
REACH
RESERVOIR
RID
RI&E
RISICOCONTOUREN
RIVM
R-ZINNEN

S
SADT
SAPT
SDS

T
TRANSPORTINDEX

U
UNECE
UN-NUMMER

V
VBS
VERPAKKINGSGROEP
VIB
VISCOSITEIT
VLAMPUNT
VR
VULDRUK
VULLINGSGRAAD

W
WABO
WBDBO
WM
WVGS

X
---

Y
---

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Home
  • NASLAG
  • BEGRIPPENLIJST