ADR
de afkorting ADR staat voor Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route.

Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het ADR omvat onder andere eisen over:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • eisen aan verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

 


OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL178587722.B01

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET