AKORTINGEN & BEGRIPPEN

C
Carcinogene stoffen
CMR
Cryogene stoffen

D
Dampspanning
DCMR
Deflagratie
Dichtheidsproef
Drukhouder

E
ECHA
EHBO
EMS
Exclusief gebruik
Excepted Quantities

F
Flessenbatterij

G
Genotoxische stoffen
Gevaarlijke reactie
Gevi nummer
GHS
Grenswaarde

H
Halogenen
H-zinnen

I
IAEA
IATA
ICAO
IBC
IMO
IMDG
Irriterende stoffen

J
---

K
Kernenergiewet
Kritieke temperatuur
Kritische temperatuur

L
LC50 waarde
LD50 waarde
LEL
Limited Quantities
LOC

M
MAC waarde
MECG
MFAG
MSDS
Mutagene stoffen

N
N.E.G. positie
Neurotoxische stoffen

O
Oververpakking

P
PBZO
PSN
Pyrofore stoffen

Q
QRA

R
REACH
Reservoir
RID
RI&E
Risicocontouren
RIVM
R-zinnen

S
SADT
SAPT
SDS

T
Transportindex

U
UNECE
UN-nummer

V
VBS
VIB
Viscositeit
Vlampunt
VR
Vuldruk
Vullingsgraad

W
WABO
WBDBO
WM
WVGS

X
---

Y
---


OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET