Klasse 4.2 - Voor zelfontbranding vatbare stoffen.

KLASSE 4 2

 

 

 

 

De titel zegt het al.  Klasse 4.2 omvat stoffen die uit zichzelf kunnen ontbranden.  Deze  stoffen hebben, in tegenstelling tot zelfontledende stoffen van klasse 4.1 wel zuurstof nodig om te kunnen ontbranden.  Een voorbeeld hiervan is UN 1381, Fosfor wit of geel onder water of in een oplossing.  Zodra men deze stof uit het water haalt en dus aan de lucht (zuurstof) blootstelt zal deze, zodra het zijn zelfontbrandingstemperatuur heeft bereikt, ontbranden.

Stoffen van deze klasse moeten dus luchtdicht verpakt worden.  Gebruik tevens handschoenen en raak deze stoffen niet met blote handen aan.  Dit geldt overigens voor alle gevaarlijke stoffen.

Goederen van deze klasse worden in verpakkingsgroepen ingedeeld.  Deze zijn :

Verpakkingsgroep I
stoffen die voor zelfontbranding vatbaar (pyrofoor) zijn moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep I

Verpakkingsgroep II
stoffen en voorwerpen die voor zelfverhitting vatbaar zijn en waarbij in een monster, in de vorm van een kubus met ribben van 2,5 cm, bij een beproevingstemperatuur van 140 graden celsius binnen 24 uren een zelfontbranding of een temperatuurverhoging tot hoger dan 200 graden celsius wordt waargenomen, moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep II. Stoffen met een zelfontbrandingstemperatuur hoger dan 50 graden celsius voor een volume van 450 liter moeten niet in verpakkingsgroep II worden ingedeeld

Verpakkingsgroep III
stoffen die weinig voor zelfverhitting vatbaar zijn, waarbij in een monster, in de vorm van een kubus met ribben van 2,5 cm, de verschijnselen genoemd onder verpakkingsgroep II onder de gegeven omstandigheden niet worden waargenomen, maar waarbij in een monster, in de vorm van een kubus met ribben van 10 cm, bij een beproevingstemperatuur van 140 graden celsius binnen 24 uren een zelfontbranding of een temperatuurverhoging tot hoger dan 200 graden celsius wordt waargenomen, moeten worden ingedeeld in verpakkingsgroep III.

Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET