Klasse 5 - Oxiderende stoffen & Organische peroxiden

Bij goederen uit klasse 5 onderscheiden we

  • Klasse 5.1 Oxiderende stoffen
  • Klasse 5.2 Organische peroxides

Klasse 5.1 - Oxiderende stoffen

KLASSE 5 1

 

 

 

 

Goederen van klasse 5.1 hebben een oxiderende werking. Dit betekent dat ze veel zuurstof in zich hebben en deze zuurstof ook gemakkelijk afstaan.  Deze stoffen hoeven niet noodzakelijk brandbaar te zijn maar zullen bij brand zuurstof produceren waardoor de brand bevordert zal worden.  Doorgaans zal een brand waarbij stoffen van klasse 5.1 betrokken zijn zeer fel en moeilijk te blussen zijn.

Klasse 5.2 - Organische peroxiden

KLASSE 5 2

 

 

 

 

Organische peroxiden zijn thermisch instabiele stoffen, die bij normale of verhoogde temperatuur een exotherme ontleding kunnen ondergaan. De ontleding kan veroorzaakt worden door warmte, contact met verontreinigingen (bijv. zuren, verbindingen van zware metalen, aminen), wrijving of stoot. De ontledingssnelheid stijgt met de temperatuur en hangt af van de formulering van het organische peroxide. De ontleding kan leiden tot het vrijkomen van schadelijke of brandbare gassen of dampen. Sommige organische peroxiden kunnen explosief ontleden, vooral bij opsluiting. Voor bepaalde organische peroxiden is temperatuurbeheersing tijdens het vervoer vereist. Deze eigenschap kan veranderd worden door toevoeging van verdunningsmiddelen of door gebruik van geschikte verpakkingen. Veel organische peroxiden branden heftig. Contact van organische peroxiden met de ogen moet vermeden worden. Sommige organische peroxiden veroorzaken, zelfs bij kort contact, ernstige beschadigingen aan het hoornvlies of zijn bijtend voor de huid.

Voor stoffen uit klassen 5.2 die onder temperatuursbeheersing moeten worden vervoerd, moet rekening gehouden worden met de controle temperatuur en kritische temperatuur

 

Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET