Klasse 4.1 - Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen, polymeriserende stoffen en vast ontplofbare stoffen.

Klasse 4.1
Officieel heet deze subklasse 4.1 : Brandbare vaste stoffen, zelftontledende stoffen, polymerisende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand.  Een hele mond vol en deze klasse wordt normaal gesproken aangeduid als brandbare vaste stoffen.

Het etiket dat bij deze subklasse hoort :

KLASSE 4 1

 

 

 

 

Brandbare vaste stoffen.
Brandbare vaste stoffen zijn gemakkelijk brandbare vaste stoffen en vaste stoffen, die door wrijving kunnen ontbranden en brand kunnen veroorzaken. Gemakkelijk brandbare vaste stoffen zijn poedervormige, korrelige of pasteuze stoffen, die gevaarlijk zijn, omdat zij gemakkelijk worden ontstoken door kortstondig contact met de ontstekingsbron, zoals een brandend lucifer en omdat de vlammen zich snel verspreiden. Het is mogelijk, dat het gevaar niet alleen veroorzaakt wordt door de brand, maar ook door giftige verbrandingsproducten. Metaalpoeders zijn bijzonder gevaarlijk, omdat het moeilijk is het vuur te doven, aangezien normale blusmiddelen zoals koolzuur of water het gevaar kunnen verhogen.

Zelfontledende stoffen
Zelfontledende stoffen zijn thermisch instabiele stoffen, die een sterk exotherme ontleding kunnen ondergaan, zonder dat daarbij zuurstof (lucht) is betrokken. Stoffen worden niet beschouwd als zelfontledende stoffen van klasse 4.1, indien:

  • Ze ontplofbare stoffen volgens de criteria van klasse 1 zijn,
  • Ze oxiderende stoffen zijn volgens de indelingsprocedure voor klasse 5.1 (zie 2.2.51.1), met uitzondering van mengsels van oxiderende stoffen, die ten minste 5% brandbare organische stoffen bevatten en die moeten worden onderworpen aan de classificatieprocedure, omschreven in Opmerking 2,
  • Ze organische peroxiden volgens de criteria van klasse 5.2 zijn (zie 2.2.52.1),
  • Hun ontledingswarmte lager is dan 300 J/g
  • Hun temperatuur van zichzelf versnellende ontleding (SADT) hoger is dan 75 graden celsius voor een collo van 50 kg

Zelfontledende stoffen zijn thermisch instabiele stoffen stoffen. Dit betekent dat deze stoffen onder invloed van warmte een reactie kunnen ondergaan waarbij ze "spontaan" ontbranden.  Uiteraard is het niet wenselijk dat deze goederen tijdens transport door warmte ontwikkeling gaan ontbranden.  Vandaar dat bij vervoer rekening gehouden moet worden met de controletemperatuur en de kritieke temperatuur

Polymeriserende stoffen
Polymeriserende stoffen zijn stoffen die zonder stabilisatie een sterk exotherme reactie kunnen ondergaan.  Voor dergelijke stoffen worden als polymeriserende stoffen van klasse 4.1 beschouwd en zijn onderworpen aan temperatuursbeheersing tijdens vervoer indien hun self-accelerating polymerization temperature (SAPT)

  • 50°C of lager is in het collo of de IBC waarin de stof wordt vervoerd, ingeval de stoffen ten vervoer in een collo of IBC worden aangeboden of
  • 45°C of lager is in de tank waarin de stof wordt vervoerd, ingevalde stoffen ten vervoer in een tank worden aangeboden.
Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET