Klasse 2 - Gassen

Onder gassen worden stoffen verstaan die

bij 50 graden celsius een dampdruk hebben hoger dan 300 kPa (3 bar); of
bij 20 graden celsius en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig zijn.

De stoffen en voorwerpen van de klasse 2 zijn als volgt ingedeeld:

 1. Samengeperst gas:een gas dat, indien het voor vervoer onder druk is verpakt, bij -50 graden celsius geheel gasvormig is. Deze categorie omvat alle gassen met een kritische temperatuur van ten hoogste -50 graden celsius.
 2. Vloeibaar gemaakt gas. Een gas dat indien het voor vervoer onder druk is verpakt, bij temperaturen hoger dan -50 graden celsius gedeeltelijk vloeibaar is. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
  - onder hoge druk vloeibaar gemaakt gas:een gas met een kritische temperatuur hoger dan -50 graden celsius en ten hoogste + 65 graden celsius;
  - een onder lage druk vloeibaar gemaakt gas:een gas met een kritische temperatuur boven + 65 graden celsius;
 3. Sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas: een gas dat, indien het verpakt is voor vervoer, vanwege zijn lage temperatuur gedeeltelijk vloeibaar is.
 4. Opgelost gas: een gas dat, indien het voor vervoer onder druk is verpakt, in een oplosmiddel in vloeibare fase is opgelost;
 5. Spuitbussen en houders, klein, met gas (gaspatronen);
 6. Andere voorwerpen, die gas onder druk bevatten;
 7. Drukloze gassen die aan bijzondere voorschriften onderworpen zijn (gasmonsters);
 8. Chemische stoffen onder druk: vloeibare, pasteuze of poedervormige stoffen, onder druk gezet met een voortdrijvende stof die voldoet aan de definitie van een samengeperst of vloeibaar gemaakt gas en mengsels daarvan.
 9. Geadsorbeerd gas: een gas dat, wanneer het ten vervoer wordt verpakt, op een vast en poreus materiaal wordt geadsorbeerd, resulterend in een inwendige druk in de houder van minder dan 101,3 kPa bij 20 °C en minder dan 300 kPa bij 50 °C.

Gassen kunnen verschillende gevaarseigenschappen hebben die elk met een letter worden aangeduid

Gassen kunnen verschillende gevaarseigenschappen hebben die elk met een letter worden aangeduid

A - Dit staat voor verstikkend Asphyxiating of verstikkend in het Nederlands
O - De O staat voor Oxidizing of Oxiderend.
Oxiderende gassen hebben de eigenschap dat ze zuurstof afgeven en daardoor een brand in stand kunnen houden of versterken.
F - De F staat voor Flammable of Brandbaar.
T - Toxic of Giftig.
C - Corrosive of Bijtend.

Een gas kan, net als elke andere gevaarlijke stof, meerdere gevaarseigenschappen hebben. Een gas kan bijvoorbeeld giftig, oxiderend en bijtend zijn. in dat geval wordt de gevaarsaanduiding voor dat gas TOC.  Hier zijn dus verschillende combinaties mogelijk

TF - giftig, brandbaar;
TC - giftig, bijtend;
TO - giftig, oxiderend;
TFC - giftig, brandbaar, bijtend;
TOC - giftig, oxiderend, bijtend.

Op basis van deze indeling worden gassen in drie verschillende subklassen ingedeeld.  Deze subklassen zijn :

2.1 - Brandbare gassen.  Gassen die deze eigenschap hebben worden aangeduid met de letter F en hebben het volgende etiket.

KLASSE 2 1

 

 

 

 

2.2 - Niet brandbare, niet giftige gassen.  Deze gassen worden aangeduid met een letter A of O.   Gassen die onder subklasse 2.2 zijn ingedeeld hebben het volgende etiket.

KLASSE 2 2

 

 

 

 

2.3 giftige gassen.  Deze gassen worden ingedeeld met de letter T en hebben het volgende etiket.

KLASSE 2 3

 

 

 

 

Bij de bepaling van de subklasse hebben giftige gassen (F) altijd voorrang boven de letters A of O of F.  Een giftig brandbaar gas is dus altijd ingedeeld in subklasse 2.3 en niet in 2.1

 

Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET