Last onder dwangsom voor Chemours moet herhaling EVOA-overtreding voorkomen....

Chemours neemt onvoldoende maatregelen om voor de afvoer van hun afvalstoffen de juiste vergunning aan te vragen. De ILT legt daarom een Last onder dwangsom (LOD) op om herhaling van eerder gemaakte overtredingen te voorkomen.

Chemours heeft in 2019 een partij GenX-houdend afval onder een bestaande EVOA-vergunning afgevoerd naar België. Het bedrijf had daarvoor een nieuwe vergunning moeten aanvragen. In gesprekken van de ILT met het bedrijf heeft Chemours onvoldoende zekerheid gegeven dat het toekomstige afvalstromen beter begeleidt en afhandelt.

Ook op het voornemen van een last onder dwangsom (VLOD) heeft Chemours in haar reactie op dit voornemen onvoldoende duidelijk kunnen maken dat voor nieuwe afvalstromen wel de juiste vergunningen worden gebruikt.

Vorig jaar is onder een bestaande EVOA-vergunning een partij afval naar België vervoerd met zeer hoge concentratie GenX. GenX is een ZZS, Zeer Zorgwekkende Stof, en onderdeel van de stoffengroep PFAS. Deze afvalstroom met specifieke fysische en chemische eigenschappen had een eigen vergunning moeten hebben.

Het transportbedrijf dat het afval naar België heeft vervoerd, heeft daardoor geen maatregelen genomen waardoor een latere lading is besmet met GenX. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) hebben dit verder in onderzoek.

 

 

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief