Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers gepubliceerd voor commentaar....

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. U kunt tot en met 9 april 2020 reageren.

De circulaire gaat over:

  • de opslag van lithium-ion energiedragers in de vorm van cellen of batterijen,
  • de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Doel
Het doel van de circulaire is het geven van adviezen aan het bevoegd gezag, met name gemeenten, en betrokken bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen en handelingen om de veiligheid in de omgeving van locaties van opslag van lithium-ion cellen en batterijen en EOSsen te verhogen.

Deze circulaire moet leiden tot:

  • Bewustwording van de risico’s die gaan over lithium-ion energiedragers;
  • Vergroting van de veiligheid rond opslag van lithium-ion energiedrager en gebruik van een EOS;
  • Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
  • Vergroting van de kennis over maatregelen voor de lithium-ion energiedragers.

Reageren
U kunt tot en met 9 april 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de circulaire.

De conceptversie Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers kunt u HIER downloaden.  (versie 12-03-2020)

De kamerbrief strategische aanpak batterijen kunt u HIER downloaden (versie 28-01-2020)

BRON : Rijksoverheid.nl

 

 

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief