ADR Digitaal

Deel 3 - Hoofdstuk 3.2.2
Tabel B: Alfabetische index - opmerkingen

 

3.2.2

Tabel B: Alfabetische index van stoffen en voorwerpen van het ADR
Deze index is een alfabetische lijst van de stoffen en voorwerpen, die in numerieke volgorde zijn genoemd in tabel A van 3.2.1.

Deze tabel is geen integrerend onderdeel van het ADR. Deze lijst is noch aan de 'Working Party on the Transport of Dangerous Goods' van het 'Inland Transport Committee' noch aan de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR formeel ter goedkeuring overlegd.

Deze lijst is met de nodige zorg samengesteld door het Secretariaat van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, met het doel om het raadplegen van de bijlagen A en B te vergemakkelijken, maar op deze lijst kan niet worden vertrouwd als een vervanging voor de zorgvuldige bestudering en naleving van de werkelijke bepalingen van die Bijlagen die in geval van tegenstrijdigheden doorslaggevend zijn.

Opmerking 1: Bij het vaststellen van de alfabetische volgorde is de volgende informatie niet in aanmerking genomen, zelfs indien deze deel uitmaakt van de juiste vervoersnaam: cijfers, Griekse letters, de afkortingen "sec" en "tert" en de letters "N" (stikstof), "n" (Normaal), "o" (ortho), "m" (meta), "p" (para) en "N.E.G." (niet elders genoemd).

Opmerking 2: De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters geeft een juiste vervoersnaam aan (zie 3.1.2).

Opmerking 3: De naam van een stof of voorwerp in hoofdletters, gevolgd door het woord "zie", geeft een alternatieve juiste vervoersnaam of een gedeelte van een juiste vervoersnaam (behalve bij PCB's) aan (zie 3.1.2.1).

Opmerking 4: Een positie in kleine letters, gevolgd door het woord "zie", geeft aan dat de positie geen juiste vervoersnaam maar een synoniem is.

Opmerking 5: Indien een positie gedeeltelijk in hoofdletters en gedeeltelijk in kleine letters is aangegeven, dan wordt het laatstgenoemde gedeelte niet beschouwd als deel van de juiste vervoersnaam (zie 3.1.2.1).

Opmerking 6: Een juiste vervoersnaam mag in enkelvoud of meervoud worden gebruikt, afhankelijk van het geval, voor doeleinden van documentatie en kenmerking van verpakkingen (zie 3.1.2.3).

Opmerking 7: Zie voor de exacte vaststelling van een juiste vervoersnaam 3.1.2.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief