ADR Digitaal

Deel 9 - Hoofdstuk 9.6
AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE COMPLETE OF AFGEBOUWDE VOERTUIGEN, BESTEMD VOOR HET VERVOER VAN STOFFEN ONDER TEMPERATUURBEHEERSING
 

9.6.1

Geïsoleerde, sterk gekoelde en op mechanische wijze sterk gekoelde voertuigen bestemd voor het vervoer van stoffen onder temperatuurbeheersing, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. het voertuig moet met betrekking tot de isolatie en wijze van koeling zodanig zijn uitgerust, dat de controletemperatuur voor de te vervoeren stof, voorgeschreven in 2.2.41.1.17 en 2.2.52.1.15 en in 2.2.41.4 en 2.2.52.4, niet wordt overschreden.

    De totale warmtedoorgangscoëfficiënt mag niet meer bedragen dan 0,4 W/m2K;

  2. het voertuig moet zodanig zijn uitgerust dat dampen, die van de vervoerde stoffen of het vervoerde koelmiddel afkomstig zijn, niet in de bestuurderscabine kunnen doordringen;

  3. er moet zijn voorzien in een geschikte inrichting die het mogelijk maakt dat de in de laadruimte heersende temperatuur te allen tijde vanuit de cabine kan worden vastgesteld;

  4. de laadruimte moet zijn voorzien van ventilatieopeningen of -kleppen, indien er enige kans bestaat op een daarin optredende gevaarlijke overdruk.

    Zo nodig moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om zeker te stellen dat de koeling als gevolg van de ventilatieopeningen of -kleppen niet in het geding komt;

  5. het koelmiddel mag niet brandbaar zijn; en

  6. de koelinstallatie van een op mechanische wijze gekoeld voertuig moet onafhankelijk van de voor de voortbeweging van het voertuig gebruikte motor kunnen functioneren.

 

9.6.2

Geschikte methoden om te voorkomen dat de controletemperatuur wordt overschreden, staan vermeld in 7.1.7.4.5. Afhankelijk van de gebruikte methode kunnen in hoofdstuk 7.2 aanvullende voorschriften inzake de constructie van voertuigbakken worden opgenomen.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief