ADR Digitaal

Deel 4 - Hoofdstuk 4.7

GEBRUIK VAN MOBIELE EENHEDEN VOOR DE FABRICAGE VAN ONTPLOFBARE STOFFEN OF VOORWERPEN (MEMU's)

Opmerking 1: Voor verpakkingen, zie hoofdstuk 4.1; voor transporttanks, zie hoofdstuk 4.2; voor vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks met metalen reservoirs, zie hoofdstuk 4.3; voor tanks van vezelgewapende kunststof, zie hoofdstuk 4.4; voor druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen), zie hoofdstuk 4.5.

Opmerking 2: Voor voorschriften betreffende constructie, uitrusting, goedkeuring van het prototype, beproevingen en kenmerking, zie de hoofdstukken 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 en 6.12.

 

4.7.1

Gebruik

4.7.1.1

Stoffen van de klassen 3, 5.1, 6.1 en 8 mogen worden vervoerd op MEMU's overeenkomstig hoofdstuk 6.12,

  • in transporttanks indien het vervoer daarvan is toegestaan overeenkomstig hoofdstuk 4.2; of
  • in vaste tanks, afneembare tanks, tankcontainers of wissellaadtanks indien het vervoer daarvan is toegestaan overeenkomstig hoofdstuk 4.3; of
  • in tanks van vezelgewapende kunststof indien het vervoer daarvan is toegestaan overeenkomstig hoofdstuk 4.4; of
  • in bulkcontainers indien het vervoer daarvan is toegestaan overeenkomstig hoofdstuk 7.3.

 

4.7.1.2

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde autoriteit (zie 7.5.5.2.3) mogen ontplofbare stoffen en voorwerpen van klasse 1 worden vervoerd in colli in speciale compartimenten overeenkomstig sectie 6.12.5, indien hun verpakking is toegestaan volgens hoofdstuk 4.1 en het vervoer ervan is toegestaan volgens hoofdstuk 7.2 en 7.5.

 

4.7.2

Bedrijf

4.7.2.1

De volgende bepalingen zijn van toepassing op het bedrijf van tanks overeenkomstig hoofdstuk 6.12:

  1. Voor tanks met een inhoud van 1000 liter of meer zijn de bepalingen van hoofdstuk 4.2, van hoofdstuk 4.3 met uitzondering van 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3 en 4.3.4, of van hoofdstuk 4.4 van toepassing op het vervoer op MEMU's en deze worden aangevuld door de bepalingen van 4.7.2.2, 4.7.2.3 en 4.7.2.4 hieronder.
  2. Voor tanks met een inhoud van minder dan 1000 liter zijn de bepalingen van hoofdstuk 4.2, van hoofdstuk 4.3 met uitzondering van 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.2.3.1, 4.3.3 en 4.3.4, of van hoofdstuk 4.4 van toepassing op het vervoer op MEMU's en deze worden aangevuld door de bepalingen van 4.7.2.2, 4.7.2.3 en 4.7.2.4 hieronder.

 

4.7.2.2

De dikte van de wanden van het reservoir moet gedurende de gehele gebruiksduur niet lager worden dan de minimumwaarde voorgeschreven in de desbetreffende constructievoorschriften.

 

4.7.2.3

Flexibele losleidingen, al dan permanent verbonden, en vultrechters moeten tijdens het vervoer vrij zijn van gemengde of gesensibiliseerde ontplofbare stoffen.

4.7.2.4

Indien van toepassing op vervoer in tanks, zijn de bijzondere bepalingen (TU) van 4.3.5, zoals aangegeven in kolom (13) van tabel A van hoofdstuk 3.2, ook van toepassing.

 

4.7.2.5

Het bedieningspersoneel moet waarborgen dat de sloten, aangegeven in 9.8.8, in gebruik zijn tijdens het vervoer.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief