ADR Digitaal

Deel 2 - Hoofdstuk 2.2.6
Klasse 6.1 & 6.2

 

Index

2.2.61

Klasse 6.1 Giftige stoffen

2.2.61.1

Criteria

2.2.61.1.1

De titel van klasse 6.1 omvat stoffen, waarvan uit ervaring bekend is of waarvan na experimenten op proefdieren kan worden aangenomen, dat zij in relatief geringe hoeveelheid door een eenmalige of kortstondige inwerking bij inademing, opname door de huid of inslikken de gezondheid van de mens kunnen schaden of de dood kunnen veroorzaken.

Opmerking: Genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen moeten in deze klasse worden ingedeeld indien zij voldoen aan de voorwaarden voor deze klasse.

 

2.2.61.1.2

De stoffen van klasse 6.1 zijn als volgt onderverdeeld:

 • T Giftige stoffen zonder bijkomend gevaar:
  • T1 organische vloeistoffen
  • T2 organische vaste stoffen
  • T3 metaalorganische stoffen
   • T4 anorganische vloeistoffen
  • T5 anorganische vaste stoffen
  • T6 pesticiden, vloeistoffen
  • T7 pesticiden, vaste stoffen
  • T8 monsters
  • T9 andere giftige stoffen
  • T10 voorwerpen
 • TF Giftige stoffen, brandbaar:
  • TF1 vloeistoffen
  • TF2 vloeistoffen, gebruikt als pesticiden
  • TF3 vaste stoffen
 • TS Giftige stoffen voor zelfverhitting vatbaar, vast
  • TW Giftige stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen:
  • TW1 vloeistoffen
  • TW2 vaste stoffen
 • TO Giftige stoffen, oxiderend:
  • TO1 vloeistoffen
  • TO2 vaste stoffen
 • TC Giftige stoffen, bijtend:
  • TC1 organische vloeistoffen
  • TC2 organische vaste stoffen
  • TC3 anorganische vloeistoffen
  • TC4 anorganische vaste stoffen
 • TFC Giftige stoffen, brandbaar, bijtend
 • TFW Giftige stoffen, brandbaar, die in contact met water gassen ontwikkelen

 

2.2.61.1.3

 

 

2.2.61.1.4

 

 

2.2.61.1.5

 

 

2.2.61.1.6

 

 

2.2.61.1.7

 

 

2.2.61.1.7.1

 

 

2.2.61.1.7.2

 

 

2.2.61.1.7.3

 

 

2.2.61.1.8

 

 

2.2.61.1.9

 

 

2.2.61.1.9.1

 

 

2.2.61.1.9.2

 

 

2.2.61.1.9.3

 

 

2.2.61.1.9.4

 

 

2.2.61.1.9.5

 

 

2.2.61.1.10

 

 

2.2.61.1.10.1

 

 

2.2.61.1.10.2

 

 

2.2.61.1.11

 

 

2.2.61.1.11.2

 

 

2.2.61.1.12

 

 

2.2.61.1.13

 

 

2.2.61.1.14

 

 

2.2.61.2

 

 

2.2.61.2.1

 

 

2.2.61.2.2

 

 

2.2.61.3

 

 

2.2.62

 

 

2.2.62.1

 

 

2.2.62.1.1

 

 

2.2.62.1.2

 

 

2.2.62.1.3

 

 

2.2.62.1.4

 

 

2.2.62.1.4.1

 

 

2.2.62.1.4.2

 

 

2.2.62.1.5

 

 

2.2.62.1.5.1

 

 

2.2.62.1.5.2

 

 

2.2.62.1.5.3

 

 

2.2.62.1.5.4

 

 

2.2.62.1.5.5

 

 

2.2.62.1.5.6

 

 

2.2.62.1.5.7

 

 

2.2.62.1.5.8

 

 

2.2.62.1.5.9

 

 

2.2.62.1.6

 

 

2.2.62.1.7

 

 

2.2.62.1.8

 

 

2.2.62.1.9

 

 

2.2.62.1.10

 

 

2.2.62.1.11

 

 

2.2.62.1.11.1

 

 

2.2.62.1.11.2

 

 

2.2.62.1.11.3

 

 

2.2.62.1.11.4

 

 

2.2.62.1.12

 

 

2.2.62.1.12.1

 

 

2.2.62.2

 

 

2.2.62.3

 

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief