ADR Digitaal

Deel 3 - Hoofdstuk 3.2.1
TABEL A

Hieronder een klein aantal detail pagina's die u kunt selecteren.  In elke kolom kunt u uw zoekactie verfijnen.  Als u bijvoorbeeld in de tweede kolom het woord "arseen"invult dan krijgt u twee resultaten te zien.

Door te "klikken" op het UN nummer krijgt u de detail pagina van het betreffende stof te zien zoals ook in deel 3 van het ADR.

 

UN NUMMEROMSCHRIJVINGKLASSECLASS.CODEVP GROEPETIKETTEN
0004AMMONIUMPIKRAAT, DROOG OF BEVOCHTIGD MET MINDER DAN 10 MASSA-% WATER11.1D1
0005PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.1F1
0006PATRONEN VOOR WAPENS, MET SPRINGLADING11.1E1
0225OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE11.1B1
0226CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 15 MASSA-% WATER11.1D1
0312SEINPATRONEN11.4G1.4
0313ROOKSIGNALEN11.2G1
0488OEFENMUNITIE11.3G1
0509ROOKZWAK BUSKRUIT11.4C1.4
0510RAKETAANDRIJVINGEN11.4C1.4
1001ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST)24F2.1
1002LUCHT, SAMENGEPERST (PERSLUCHT)21A2.2
1088ACETAL (1,1-DIETHOXYETHAAN)3F1II3
1089ACEETALDEHYDE (ETHANAL)3F1I3
1092ACROLEINE, GESTABILISEERD6.1TF1I6.1+3
1098ALLYLALCOHOL6.1TF1I6.1+3
1203BENZINE (MOTORBRANDSTOF)3F1II3
1204NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL MET TEN HOOGSTE 1% NITROGLYCERINE3DII3
1309ALUMINIUMPOEDER, GECOAT4.1F3II4.1
1309ALUMINIUMPOEDER, GECOAT4.1F3III4.1
1551ANTIMOON-KALIUMTARTRAAT6.1T5III6.1
1553ARSEENZUUR, VLOEIBAAR6.1T4I6.1
1554ARSEENZUUR, VAST6.1T5II6.1
1604ETHYLEENDIAMINE8CF1II8+3
1715AZIJNZUURANHYDRIDE8CF1II8+3
1744BROOM OF BROOM, OPLOSSING8CT1I8+6.1
1747BUTYLTRICHLOORSILAAN8CF1II8+3
1841ACEETALDEHYDEAMMONIAK9M11III9
1845KOOLDIOXIDE, VAST (DROOGIJS)9M11NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR met uitzondering van 5.5.3
1977STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR23A2.2
1978PROPAAN22F2.1
2202SELEENWATERSTOF, WATERVRIJ (WATERSTOFSELENIDE, WATERVRIJ)22TF2.3+2.1
2541TERPINOLEEN3F1III3
2554METHYLALLYLCHLORIDE3F1II3
2814INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN)6.2I16.2
2814INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN), IN STERK GEKOELDE VLOEIBARE STIKSTOF6.2I16.2+2.2
3141ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.6.1T4III6.1
3258VERWARMDE VASTE STOF, N.E.G., BIJ EEN TEMPERATUUR GELIJK AAN OF HOGER DAN 240 °C.9M10III9
3268VEILIGHEIDSINRICHTINGEN, ELEKTRISCH INGELEID9M59
3301BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.8CS1II8+4.2
3314KUNSTSTOF PERSMASSA, IN DE VORM VAN PASTA, VELLEN OF GEËXTRUDEERDE DRADEN, DIE BRANDBARE DAMPEN ONTWIKKELEN9M3IIIGEEN
3320NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, MET TEN HOOGSTE 12 MASSA-% NATRIUMBOORHYDRIDE EN TEN HOOGSTE 40 MASSA-% NATRIUMHYDROXIDE8C5II8
3320NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, MET TEN HOOGSTE 12 MASSA-% NATRIUMBOORHYDRIDE EN TEN HOOGSTE 40 MASSA-% NATRIUMHYDROXIDE8C5III8
3360VEZELS VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG, DROOG4.1F1NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR
3364TRINITROFENOL (PIKRINEZUUR), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 10 MASSA-% WATER4.1DI4.1
3365TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 10 MASSA-% WATER4.1DI4.1
3366TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD MET TEN MINSTE 10 MASSA-% WATER4.1DI4.1
3469VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN)3FCI3+8
3469VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN)3FCII3+8
3469VERF, BRANDBAAR, BIJTEND (WAARONDER BEGREPEN VERF, LAKVERF, EMAILLAK, BEITS, SCHELLAKOPLOSSING, VERNIS, POLIJSTMIDDEL, VLOEIBARE PLAMUUR, VLOEIBARE LAKBASIS) OF VERF-VERWANTE PRODUCTEN, BRANDBAAR, BIJTEND (WAARONDER BEGREPEN VERFVERDUNNERS EN VERFOPLOSMIDDELEN)3FCIII3+8

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief